Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Projekt regulaminu na rok 2017
#1
Question 
REGULAMIN RAMOWY ŚLĄSKIEJ LIGI RAJDOWEJ RC  SEZON 2017
 
&1  POSTANOWIENIA  OGÓLNE
1.     Niniejszy regulamin stanowi podstawę do organizowania i rozgrywania zawodów w rajdach "płaskich"  (w skrócie "rajdy") elektrycznych modeli RC w skali 1:10.
2.     Udział w zawodach jest całkowicie dobrowolny, a zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3.     Zawodnik zgłaszając się na zawody przyjmuje do wiadomości, że startuje w zawodach na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas trwania zawodów.
4.     W szczególnych przypadkach, po wcześniejszej konsultacji, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
5.     Wszelkie zmiany i informacje związane z rajdami będą zamieszczane na profilu Facebook Śląskiej Ligi Rajdowej RC pod adresem www.facebook.pl/rcrajdy , 
na stronie internetowej pod adresem www.slrrc.startowy.com  oraz na stronie www.rc-slask.pl w dziale Forum Rally
 
&2   PODZIAŁ NA KLASY, WYMAGANIA TECHNICZNE
 
  1. KLASA WRC (skala 1:10)
 
a)    napędzane pojedynczym silnikiem elektrycznym klasy 540
b)   podwozie musi mieścić się w wymiarach: szerokość 157–200 mm, rozstaw osi 205–267mm.      Dopuszcza się pełny tuning podwozia, tj. elementy wykonane z dowolnego materiału, elementy pozwalające na dodatkowe ustawienia, amortyzatory dowolnego typu i rozmiaru (po jednym na koło), łożyska każdego rodzaju, pokrywy. Zderzaki są zalecane, ale nie wymagane.
Jedynym warunkiem dopuszczenia modyfikacji jest nie wystawanie    elementów podwozia poza obrys
c)    wyposażony w karoserię rajdową, której pierwowzór przynajmniej raz wziął udział w   rajdach 1:1. W przypadku pojazdów niepopularnych obowiązek dowiedzenia tego faktu należy do zawodnika.
Nie dopuszcza się karoserii w malowaniu cywilnym.
Brak minimalnej masy modelu;
Wymiary karoserii:
– długość – 320–500 mm,
– szerokość – 160–220 mm (nie licząc lusterek),
– wysokość dowolna
Karoseria musi być pomalowana oraz posiadać naniesione dowolną metodą znaki sponsora (istniejącego lub fikcyjnego), tj reklamy, logotypy itp.
Nie dopuszcza się karoserii w malowaniu cywilnym (bez reklam, logotypów sponsora) oraz odwzorowań samochodów specjalnych (karetka, radiowóz, taksówka, itp).
d)   posiadać koła o maksymalnych wymiarach opon: szerokość do 32mm, średnica do 75mm,
Nie dopuszcza się stosowania pełnych felg typu "disc".
e)   Nie zezwala się na stosowanie jakichkolwiek urządzeń elektronicznych wspomagających jazdę: systemów kontroli trakcji, żyroskopów itp.
f)     Oświetlenie: podczas rajdów nocnych model NIE musi być wyposażony w oświetlenie. Jeśli model posiada oświetlenie, może ono być wykonane w postaci lamp przednich lub "elektrowni" na masce modelu. Tylne oświetlenie nie jest wymagane.  Dopuszcza się stosowanie oświetlenia na masce przedniej samochodu w postaci latarek itp. Zawodnik podczas przejazdu  może posiadać dodatkowe oświetlenia w postaci np. latarek "czołówek".
 
Specyfikacja modelu:
 
Model w skali 1:10
- Pojedynczy dowolny silnik klasy 540, (bezszczotkowy, szczotkowy, sensorowy itp.)
-  Zasilanie:  2S, 3S, 7.2V, 7.4V, 11.1V – NiMh, LiPo, LiFe.
-  Napęd:  4WD, 2WD, AWD, RWD.
- Tylko model elektryczny
 
BRAK MOŻLIWOŚCI STARTU W KLASIE WRC 2 oraz WRC 3.
 
 
2.   KLASA  WRC 2 (skala 1:10)
 
·       OBOWIĄZKOWE WYMAGANIA KLASY WRC  pkt. ( a-f)
 
Specyfikacja modelu:
 
- Model w skali 1:10
- pojedynczy dowolny SZCZOTKOWY NIEROZBIERALNY silnik klasy 540
- Zasilanie:  2S, 7.2V,  7.4V  - NiMh, Lipo, LiFe.
- Napęd:  4WD, 2WD, AWD, RWD.
- Tylko model elektryczny.
 
Na życzenie zawodnika zgłaszającego swój udział w zawodach MOŻLIWOŚĆ STARTU W KLASIE WRC. Punkty za dany rajd będą doliczane odpowiednio do Klasy w której zawodnik startuje, oraz wg zdobytego miejsca do Klasyfikacji Rocznej.
 
 
  1. KLASA WRC 3  ( klasa OPEN ) 
 
W  klasie WRC3 mogą startować wszystkie modele On-road nie spełniające wymagań klasy WRC i WRC 2. z zastrzeżeniem punkt „c” klasy WRC.
 
Modele nie spełniające warunków klasy WRC i WRC 2 to m.in. silnik innej klasy niż 540, zasilanie 6V,  model w innej skali np. 1:18 itp.
 
W Klasie WRC 3 – brak możliwości startu w klasach WRC i WRC2. Punkty zdobyte w tej klasie nie będą brane pod uwagę do Klasyfikacji Rocznej chyba, że dana osoba wystartuje swoim modelem w całym sezonie.
 
NIE DOPUSZCZA SIĘ DO STARTU MODELI  typu np. (off-road, trial, buggy itp), oraz MODELI SPALINOWYCH we WSZYSTKICH  KLASACH.
 
 
 
&3  Organizacja, przebieg zawodów, definicje, punktacje, kary, inne.
 
 
W sezonie 2017 ŚLR RC na każdym rajdzie będą powołane 2 różne Osoby Funkcyjne: 1 Dyrektor Rajdu i 1 Kierownik OS-ów. Każda osoba może wyrazić chęć pełnienia Osoby Funkcyjnej, nie jest to narzucone z góry.
 
Osoby Funkcyjne są zobowiązane do wcześniejszego rozeznania terenu, na którym odbędzie się rajd oraz przygotowania OS-ów, Startu, Mety, określenia miejsc serwisowych dla zawodników itp.
 
Dodatkowo Dyrektor Rajdu jest zobowiązany do:
- nadzoru nad daną rundą ŚLR RC
- nakładania kar za:  spóźnienie zawodnika na ustaloną godzinę zbiórki, brak funkcji „Cień”, brak staranności w poprawianiu trasy przez „Cień”.
- działa w porozumieniu z Kierownikiem OS-ów
 
 
Kierownik OS-ów zobowiązany jest do:
- nadzoru oraz rysowania i układania tras OS-ów. Może wytyczyć osoby do pomocy,
- nakładania kar za brak chęci przez zawodników przy układaniu i sprzątaniu OS-ów,
- przyjmowania i nakładania kar za skracanie trasy, brak poprawiania trasy przez „Cień”, falstarty, kopanie modelu, uderzenie w metę i przestawienie poza obrys, SuperRally.
- działa w porozumieniu z Dyrektorem Rajdu.
 
Zgody na dany teren dostarczy Organizator ŚLR RC.
 
W całym sezonie 2017 będzie powołany jeden Sędzia Techniczny.
Do jego obowiązków należy:
- badanie techniczne modeli przed rajdem oraz dopuszczenie do startu,
- badanie techniczne w dowolnym momencie rajdu, oraz w razie protestów,
- działa w porozumieniu z Dyrektorem Rajdu i Kierownikiem OS-ów.
 
Osoby nie funkcyjne (zawodnicy) zobowiązane są do pomocy przy rysowaniu trasy, układaniu dekoracji oraz sprzątaniu po rajdzie, w przypadku braku pomocy, lub niestawienia się o umówionej godzinie będą nakładane kary czasowe.
 
W sezonie 2017 przewidzianych jest 9 rund punktowanych do Klasyfikacji Rocznej oraz Klasyfikacji WRC, WRC 2.
 
Start Rajdu w sezonie 2017 odbywa się zawsze o godz. 11:00 w soboty lub niedziele.
Zbiórka WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW zawsze o godz. 9:30.
Spóźnienie na zbiórkę skutkuje karą czasową lub DNF.
 
Rajdy ŚLR RC w sezonie 2017 będą składały się z 10 OS-ów, w konfiguracji 3 sekcje po 3 OS-y + 1 Power Stage.
 

Każdy OS podczas rajdu będzie przejeżdżany trzykrotnie na zasadzie:
 
- Sekcja 1 : OS 1/4/7;
- Sekcja 2 : OS 2/5/8;
- Sekcja 3 : OS 3/6/9;
- OS 10 Power Stage – jako np. połączenie wszystkich OS-ów w jeden, lub całkiem
   inny niezależny Odcinek Specjalny.
 
Start OS-u odbywa się co 1 minutę wg harmonogramu.

Pomiar czasu przejazdu prowadzony jest dla każdego zawodnika indywidualnie

Pomiar czasu danego zawodnika rozpoczyna się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem niezależnie od tego czy zawodnik zdążył wystartować.

Dopuszcza się dokonywania napraw przez zawodnika podczas pokonywania OS’u – czas naprawy wliczany jest do czasu przejazdu.
Dozwolona jest wymiana pakietu podczas OS’u.

Po dokonaniu naprawy zawodnik musi zamocować karoserię modelu. Nie dopuszcza się kontynuacji przejazdu bez karoserii lub z karoserią nie zamocowaną.
 
Po zakończeniu rajdu sporządzana jest suma czasów z wszystkich przejazdów zawodnika oraz nałożonych na niego kar czasowych.
O miejscu zajętym na danym rajdzie decyduje suma czasów z danego rajdu.
 
Zawodnik chcący wziąć udział w rajdzie ŚLR RC jest zobowiązany do zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem strony www.facebook.pl/rcrajdy lub na stronie internetowej pod adresem www.slrrc.startowy.com , lub na  www.rc-slask.pl w dziale Forum Rally,  wątku odpowiednim dla danego rajdu. Zgłoszenia w dniu rajdu nie będą przyjmowane.
 
Każdy zawodnik ma prawo zapoznania z trasą po jej ułożeniu tylko pieszo.
 
W sezonie 2017 ŚLR RC nie obowiązuje Park Zamknięty.
 
W sezonie 2017 ŚLR RC każdy zawodnik może odliczyć jedną najsłabszą rundę.
 
W sezonie 2017 ŚLR RC jest prowadzona Klasyfikacja Zespołowa. Zespół liczy minimum 2-óch a maksymalnie 4 zawodników. Punkty zdobywają 2 osoby z najwyższymi miejscami i czasami w klasie w danym rajdzie. Jedna osoba nie może występować w 2 lub więcej zespołach. Zespół zostaje zgłoszony na początku sezonu, max na 3 dni przed pierwszym rajdem w roku, Dodatkowi zawodnicy mogą dochodzić do zespołu w trakcie sezonu. Aby zespół był klasyfikowany w klasyfikacji rocznej musi wystartować w minimum połowie rajdów +1.
 
Każdy z zawodników zgłoszonych do rajdu otrzyma komplet numerów startowych.
 
Każdy zawodnik ma prawo złożyć protest dotyczący niewłaściwego przebiegu zawodów lub złamania któregokolwiek z punktów Regulaminu Sportowego
 
Aby być klasyfikowanym w sezonie 2017 – wymogiem jest Start w minimum 5 rundach. 
Osoba, która nie ukończy rajdu, lub będzie zdyskwalifikowana wtedy nie uzyska punktów do klasyfikacji rajdu, rocznej, oraz dana runda nie będzie zaliczona do minimalnego wymogu 5 rund w sezonie.
 
W sezonie 2017 każdy zawodnik może skorzystać w dowolnym momencie (np. awaria modelu) z zasady SUPER RALLY: 2 razy/Rajd i jest to 200% najlepszego czasu przejazdu w danej klasie na danym OS-ie.
Po dokonaniu naprawy zawodnik może dalej kontynuować start w zawodach od następnego OS-u.
 
Ilość SUPER RALLY jest również wliczana w przyjętą ogólną ilość 2 , gdy zostanie na zawodnika nałożona kara za skrócenie trasy lub ominięcie części OS-u.
Osoba która zgłosi lub na którą zostanie założona kara Super Rally po raz trzeci może kontynuować udział w zawodach, jednak nie będzie liczona do klasyfikacji rajdu, tym samym nie uzyska punktów do klasyfikacji rocznej, oraz nie będzie miała zaliczonego wymogu Startu w minimum 5 rundach w sezonie 2017, aby być klasyfikowanym w Klasyfikacji Rocznej.

Rajdy ŚLR RC są finansowane ze środków własnych. Koszt udziału w sezonie 2017
wynosi 20zł/zawodnik i jest obligatoryjny dla każdego zawodnika w celu pokrycia kosztów organizacji danej rundy oraz zbiórki na wspólny cel na koniec sezonu
( statuetki, gadżety, itp.).

Definicje:
 
Super Rally – 200% najlepszego czasu w danej klasie na danym OS-ie. Każdy zawodnik ma do wykorzystania  Super Rally 2 raz podczas trwania rajdu. Z Super Rally może skorzystać na własną prośbę np. awaria modelu, lub Super Rally może na Niego zostać nałożone.
 
Po dokonaniu naprawy zawodnik może dalej kontynuować start w zawodach od następnego OS-u.
 
Przy sumie Super Rally większej niż 2 zawodnik może kontynuować zawody jednak nie będzie liczony do klasyfikacji rajdu, tym samym nie uzyska punktów do klasyfikacji rocznej, oraz nie będzie miała zaliczonego wymogu Startu w minimum 5 rundach w sezonie 2017, aby być klasyfikowanym w Klasyfikacji Rocznej.
 
      Funkcja „Cień” - Zawodnicy biorący udział w rajdzie dobierani są w pary.
Zawodnicy dobrani w pary pełnią między sobą funkcję „Cienia”, kiedy pierwszy zawodnik z pary pokonuje trasę OS-u drugi zawodnik podąża za nim i obserwuje przejazd oraz poprawia po jadącym zawodniku elementy trasy. Podczas przejazdu drugiego zawodnika z pary pierwszy pełni rolę „Cienia”.
Zawodnik pełniący funkcje „Cienia” ma obowiązek podążania za zawodnikiem ze swojej pary.
Zadaniem „Cienia” jest pilnowanie przejazdu zawodnika startującego w swojej parze, poprawianie trasy, oraz zgłaszanie Kierownikowi OS-ów nieprawidłowości w przejeździe.
Cień” ma prawo zwrócić uwagę zawodnikowi wykonującemu przejazd o błędach np. ominięcie przeszkody, niedozwolone ścięcie zakrętu.
 Na „Cień” może również zostać nałożona kara, doliczana do jego czasu przejazdu.
 
Zawodnik rozpoczynający przejazd startuje o czasie zgodnym z harmonogramem startowym, niezależnie od tego czy jego „Cień” jest gotowy do podążania za nim.
 
DNF - dyskwalifikacja
 
 
Punktacja w Klasach oraz Klasyfikacji Rocznej po rajdzie:
 
1 miejsce – 59 pkt
2 miejsce – 57 pkt
3 miejsce – 55 pkt
4 miejsce – 53 pkt
5 miejsce – 51 pkt
6 miejsce – 49 pkt
7 miejsce – 47 pkt
8 miejsce – 45 pkt
9 miejsce – 43 pkt
10 miejsce – 41 pkt
11 miejsce – 39 pkt
12 miejsce – 37 pkt
13 miejsce – 35 pkt
14 miejsce – 33 pkt
15 miejsce – 31 pkt
16 miejsce – 29 pkt
17 miejsce – 27 pkt
18 miejsce – 25 pkt
19 miejsce – 23 pkt
20 miejsce – 21 pkt
21 miejsce – 19 pkt
22 miejsce – 17 pkt
23 miejsce – 15 pkt
24 miejsce - 13 pkt
25 miejsce - 11 pkt
26 miejsce - 9 pkt
27 miejsce - 7 pkt
28 miejsce - 5 pkt
29 miejsce - 3 pkt
30 miejsce - 1 pkt
 
Trzy osoby z najlepszymi czasami za Power Stage otrzymują dodatkowo do Klasyfikacji Rocznej za: 

1 miejsce – 3 pkt
2 miejsce – 2 pkt
3 miejsce – 1 pkt
 
PUNKTACJA W KLASYFIKACJI ZESPOŁOWEJ:

1 miejsce - 30 pkt
2 miejsce - 27 pkt
3 miejsce - 24 pkt
4 miejsce - 20 pkt
5 miejsce - 16 pkt
6 miejsce - 10 pkt
7 miejsce - 9 pkt
8 miejsce - 8 pkt
9 miejsce - 7 pkt
10 miejsce - 6 pkt.
 
Kary
 
Spóźnienie na zbiórkę o wyznaczonej godzinie 
+ 15 sek. za każde 10 minut spóźnienia doliczane do 1 OS-u
Brak funkcji Cienia i braku staranności w poprawianiu trasy doliczane do czasów Cienia
+ 30 sek. za każdy OS
Za każdy przypadek kopania modelu
+ 30 sek.
Falstart
+ 10 sek.
Uderzenie i przestawienie Mety poza obrys
+ 10 sek.
Skrócenie lub ominięcie trasy OS-u lub dekoracji np. grzybek i brak reakcji na błąd
SUPER RALLY
Nieukończenie OS-u z powodu awarii (max 2 razy / Rajd)
SUPER RALLY
Spóźnienie na zbiórkę powyżej 30 minut (nie dotyczy sytuacji losowej zgłoszonej np. telefonicznie)
DNF
 
Nie sportowe zachowanie
DNF
 
 
Postanowienia końcowe.
 
Zawodnik startujący w rajdzie ma prawo do:
- równego i sprawiedliwego traktowania,
- zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, zaobserwowanych podczas trwania rajdu oraz zgłaszania protestów.
 
Zawodnik startujący w rajdzie zobowiązuje się do:
- Przestrzegania regulaminu Śląskiej Ligi Rajdowej RC
- Podczas rajdu wszyscy jego uczestnicy zobowiązani są do dbania o czystość terenu na  którym odbywa się rajd.
- nie spożywania alkoholu podczas rajdu.
 
Podczas rund ŚLR RC zawodnicy zobowiązani są do wspomagania Organizatorów w działaniach propagujących ochronę środowiska naturalnego, a w szczególności do usuwania z miejsca rajdu zanieczyszczeń powstałych w wyniku rozgrywania zawodów oraz w miarę możliwości zastanych, prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, Organizator udostępni odpowiednie pojemniki/worki w trakcie trwania zawodów oraz podczas wspólnego składania OS’ów i sprzątania po rajdzie.
 
Organizator obowiązuje się do odbierania od zawodników zużytych ogniw elektrycznych (baterii, akumulatorów), silników elektrycznych oraz elektroniki używanej w sporcie R/C celem zabezpieczenia ich profesjonalnej utylizacji. Według zapisów Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2005.180.1495) w/w elementów nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady komunalne).
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują Dyrektor
Rajdu, Kierownik OS-ów oraz Sedzia Techniczny w trybie głosowania.
 
 
                                 
Organizator Śląskiej Ligi Rajdowej RC
 
Odpowiedz
#2
Zespół liczy minimum dwoch zawodników. Punkty zdobywają 2 osoby z najwyzszymi miejscami w klasie w danym rajdzie. Jedna osoba może występować tylko w jednym zespole. Zespół zostaje zgloszony na początku sezonu ale dodatkowi zawodnicy mogą dochodzić w trakcie. Współczynnik doboru w zespole jest dowolny.

Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka

Proponuje zmianę nazwy klasy wrc3 na "open"
Można również zrobić zapis, ze osoby do 12 roku życia automatycznie będą w klasie wrc2 nawet jeśli model jestw specyfikacji wrc. Z możliwością przejscia do klasy wrc jesli będzie chciał.

Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości